GRAMATYKA 12

Adjectives ending at “ed” and “ing”   Słowa kończące się na –ing mówią nam o cechach danej rzeczy:   My job is boring.                                 Moja praca jest nudna. This book is very interesting.          Ta książka jest bardzo interesująca.   Słowa kończące się na –ed mówią nam o tym, jakie uczucie w nas dane rzeczy wywołują.   … More GRAMATYKA 12

GRAMATYKA 10

            Past Simple   Jest to najbardziej neutralny czas przeszły, który nie niesie dodatkowego znaczenia, co nie znaczy, że można go stosować swobodnie. Używamy go gdy mówimy: o czynnościach, zdarzeniach, które miały miejsce w konkretnym momencie w przeszłości, również gdy pytamy o czas, kiedy coś miało miejsce: I married John … More GRAMATYKA 10

GRAMATYKA 9

Stopniowanie przymiotników   Stopień wyższy przymiotników jednosylabowych i części dwusylabowych tworzymy poprzez dodanie końcówki –er Stopień wyższy przymiotników, które mają więcej niż dwie sylaby i części dwusylabowych tworzymy za pomocą słówka more (bardziej) Stopień najwyższy przymiotników jednosylabowych i części dwusylabowych tworzymy poprzez dodanie końcówki –est Stopień najwyższy przymiotników, które mają więcej niż dwie sylaby i … More GRAMATYKA 9

GRAMATYKA 7

Would like. Like, love, hate.   Would like jest wyrażeniem używanym w zdaniach twierdzących, wyrażających życzenie:   I would like to know English. Chciałbym znać angielski. I would like a cup of tea.       Poproszę filiżankę herbaty. I would like to see Rome.      Chciałbym zobaczyć Rzym.   oraz w uprzejmych propozycjach:   Would you … More GRAMATYKA 7

GRAMATYKA 8

  Konstrukcja be going to   Konstrukcji be going to używamy mówiąc o: naszych zamierzeniach, planach na przyszłość (zazwyczaj najbliższą): I’m going to study German.                    Zamierzam studiować niemiecki. She is going to give him a present.     Ona zamierza dać mu prezent. I am not going to forgive him.              Nie zamierzam mu … More GRAMATYKA 8