GRAMATYKA 9

Stopniowanie przymiotników

 

Stopień wyższy przymiotników jednosylabowych i części dwusylabowych tworzymy poprzez dodanie końcówki –er

Stopień wyższy przymiotników, które mają więcej niż dwie sylaby i części dwusylabowych tworzymy za pomocą słówka more (bardziej)

Stopień najwyższy przymiotników jednosylabowych i części dwusylabowych tworzymy poprzez dodanie końcówki –est

Stopień najwyższy przymiotników, które mają więcej niż dwie sylaby i części dwusylabowych tworzymy za pomocą słówka most (najbardziej)

 

UWAGA! Przed stopniem najwyższym zawsze dajemy the!

 

przymiotnik     stopień wyższy     stopień najwyższy

przymiotniki mające 1 lub 2 sylaby

slow                     slower               the slowest

nice                     nicer                 the nicest

big*                     bigger*             the biggest*

dirty**                 dirtier**           the dirtiest**

przymiotniki mające 2 lub więcej sylab

intelligent       more intelligent     the most intelligent

beautiful         more beautiful        the most beautiful

interesting     more interesting     the most interesting

 

Pisownia:

*Jeśli przymiotnik kończy się na pojedynczą samogłoskę, po której następuje pojedyncza spółgłoska, spółgłoskę tę podwajamy.

hot – hotter – the hottest

big – bigger – the biggest

 

**Jeśli przymiotnik kończy się na –y, zamieniamy y na i i dodajemy odpowiednią końcówkę.

pretty – prettier – the prettiest

ugly – uglier – the ugliest

 

Zwroty:

tak… jak (tyle… co) – as… as

nie tak… jak – not as… as lub not so… as

niż – than

 

John is as intelligent as Jim.  =  John jest tak inteligentny jak Jim.

Mary isn’t as beautiful as Jane. = Mary isn’t so beautiful as Jane. Mary nie jest tak piękna jak Jane.

This book is more interesting than a dictionary. Ta książka jest bardziej interesująca niż słownik.

 

UWAGA!

Nieregularne stopniowanie przymiotników.

 

Kilka przymiotników ma nieregularny stopień wyższy i najwyższy. Są to:

good – better – the best

bad – worse – the worst

far – farther lub further – the farthest lub the furthest

 

 

Ćwiczenie 1.

 

Wpisz stopień wyższy (comparative) I najwyższy (superlative).

 

adjective

comparative

superlative

busy

nice

happy

young

special

interesting

far

old

beautiful

thin

good

busier

nicer

happier

younger

more special

more interesting

further lub farther

older

more beautiful

thinner

better

the busiest

the nicest

the happiest

the youngest

the most special

the most interesting

the furthest lub the farthest

the oldest

the most beautiful

the thinnest

the best

 

 

Ćwiczenie 2.

Uzupełnij tabelkę

 

adjective

comparative superlative
small

warm

bad

large

expensive

big

difficult

easy

dangerous

quiet

long

clever

smaller

warmer

worse

larger

more expensive

bigger

more difficult

easier

more dangerous

quieter

longer

cleverer

the smallest

the warmest

the worst

the largest

the most expensive

the biggest

the most difficult

the easiest

the most dangerous

the quietest

the longest

the cleverest

 

Ćwiczenie 3.

Wstaw przymiotnik podany w nawiasie w odpowiedniej formie.

She is a __________ student. In fact, she is __________ student in our class. (good)

It is __________ in Italy than in Finland. (warm)

The city is __________ than the country. (dangerous)

Jackie is not as __________ as Mary. (clever)

I am bored. This is __________ journey in my life. (long)

This exercise is __________ than the first one. (difficult)

Cats are __________ than dogs. (quiet)

She is as __________ as he. (poor)

Today I am __________ than I will be tomorrow. (busy)

This armchair is __________ than the chair. But the sofa is __________. (comfortable)

Your story is as __________ as Mike’s story. (interesting)

Ann is __________ than Emily. Jenny is __________ than Emily, in fact she is __________. (old)

 

Odpowiedź

She is a good student. In fact, she is the best student in our class.

It is warmer in Italy than in Finland.

The city is more dangerous than the country.

Jackie is not as clever as Mary.

I am bored. This is the longest journey in my life.

This exercise is more difficult than the first one.

Cats are quieter than dogs.

She is as poor as he.

Today I am busier than I will be tomorrow.

This armchair is more comfortable than the chair. But the sofa is the most comfortable.

Your story is as interesting as Mike’s story.

Ann is younger than Emily. Jenny is older than Emily, in fact she is the oldest.

 

Question tags

 

Jest to odpowiednik polskiego prawda? nieprawdaż? no nie? a nie? występującego na końcu zdania. Występuje również na końcu zdania, ale jego budowa jest trochę bardziej skomplikowana. Po przecinku wstawiamy czasownik posiłkowy odpowiedni dla czasu, w którym jest zdanie, a po nim zaimek osobowy.

 

Question tag w zdaniu twierdzącym jest przeczący.

Question tag w zdaniu przeczącym jest twierdzący.

 

Np.:

She is nice, isn’t she?                                          Ona jest miła, nieprawdaż?

Bob doesn’t know French, does he?              Bob nie zna francuskiego, prawda?

We like music, don’t we?                                   Nie lubimy muzyki, no nie?

Tom and Mary are singing, aren’t they?     Tom i Mary śpiewają, czyż nie?

 

UWAGA!

W pierwszej osobie liczby pojedynczej (I), jeśli question tag jest przeczący musimy użyć aren’t.

 

Ćwiczenie 1.

Wpisz odpowiedni zaimek:

Jane is married, isn’t _____?

My children like singing, don’t _____?

Mary has two children, doesn’t _____?

Jim and Jill are going to buy a car, aren’t _____?

Sue will help you, won’t _____?

Mark isn’t nice, is _____?

Chris and Christine don’t know you, do _____?

Josephine isn’t talking on the phone, is _____?

 

Odpowiedź

Jane is married, isn’t she?

My children like singing, don’t they?

Mary has two children, doesn’t she?

Jim and Jill are going to buy a car, aren’t they?

Sue will help you, won’t she?

Mark isn’t nice, is he?

Chris and Christine don’t know you, do they?

Josephine isn’t talking on the phone, is she?

 

Ćwiczenie 2.

Wpisz odpowiedni question tag:

 

It’s Monday today, ________?

Mary remembers many words, ________?

Jack and Tom don’t like shopping, ________?

Susan doesn’t want to cook, ________?

It’s a wonderful weather today, ________?

We are hungry, ________?

You are singing too loud, ________?

I am not crazy, ________?

I am silly, ________?

He has many friends, ________?

 

Odpowiedź

It’s Monday today, isn’t it?

Mary remembers many words, doesn’t she?

Jack and Tom don’t like shopping, do they?

Susan doesn’t want to cook, does she?

It’s a wonderful weather today, isn’t it?

We are hungry, aren’t we?

You are singing too loud, aren’t you?

I am not crazy, am I?

I am silly, aren’t I?

He has many friends, doesn’t he?

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s