GRAMATYKA 7

Would like. Like, love, hate.

 

Would like jest wyrażeniem używanym w zdaniach twierdzących, wyrażających życzenie:

 

I would like to know English. Chciałbym znać angielski.

I would like a cup of tea.       Poproszę filiżankę herbaty.

I would like to see Rome.      Chciałbym zobaczyć Rzym.

 

oraz w uprzejmych propozycjach:

 

Would you like to go to the cinema?       Czy chciałbyś pójść do kina?

Would you like a sandwich?                     Czy masz ochotę na kanapkę?

 

Would like w zdaniach twierdzących jest bardzo często skracane do ‘d like:

 

I’d like to meet Mary. =      I would like to meet Mary.

She’d like an apple.   =  She would like an apple.

 

Nie należy mylić go z czasownikiem like (lubić, podobać się).

 

I like sandwiches.                   Lubię kanapki.

I would like a sandwich.        Poproszę kanapkę (Mam ochotę na kanapkę).

 

Poza różnicą w znaczeniu, pomiędzy would like i like jest również różnica gramatyczna.

Czasownik po zwrocie would like jest zawsze w tzw. „pełnym bezokoliczniku” (czyli bezokoliczniku z to), czasownik po like zawsze ma końcówkę –ing. Końcówkę –ing mają również czasowniki występujące po czasownikach love (kochać, uwielbiać) i hate (nienawidzić).

 

I like smoking.                       Lubię palić.

I would like to smoke.           Zapaliłabym/ Mam ochotę zapalić.

 

Mocniejszą formą would like jest zwrot would love, którego użycie jest identyczne ze zwrotem would like. Występuje zazwyczaj w zdaniach twierdzących.

 

I would like to go to the cinema with you. Chciałabym pójść z Tobą do kina.

I would love to go to the cinema with you. Bardzo bym chciała pójść z Tobą do kina./ Z wielką przyjemnością poszłabym z Tobą do kina.

Would you like to go to the cinema with me? I would love to! Czy poszłabyś ze mną do kina? Z przyjemnością!

 

 

Ćwiczenie 1.

Wstaw like lub would like w zdania.

 

tekst rozwiązanie
I _______ watching TV.

I _______ to watch TV.

She _______ dancing.

She _______ to dance.

They _______ swimming.

They _______ to swim.

I _______ Martini.

I _______ a Martini.

I _______ listening to rock music.

I _______ to listen to rock music.

He _______ singing.

He _______ to sing.

We _______ playing bridge.

We _______ to play bridge.

 

I like watching TV.

I would like to watch TV.

She likes dancing.

She would like to dance.

They like swimming.

They would like to swim.

I like Martini.

I would like a Martini.

I like listening to rock music.

I would like to listen to rock music.

He likes singing.

He would like to sing.

We like playing bridge.

We would like to play bridge.

 

 

Ćwiczenie 2.

Wpisz w luki czasownik w odpowiedniej formie.

 

tekst rozwiązanie
She loves_______ (cook).

They hate_______ (play) football.

We like_______ (drink) wine.

They would like_______ (play) football.

I would like_______ (sunbathe).

She would like_______ (cook).

I like_______ (read) books.

I hate_______ (ask) questions.

I would like_______ (ask) a question.

I love_______ (sunbathe).

I hate_______ (write) essays.

I would like_______ (write) an essay.

We would like_______ (drink) wine.

I would like_______ (read) a book.

 

She loves cooking.

They hate playing football.

We would like to drink wine.

They would like to play football.

I would like to sunbathe.

She would like to cook.

I like reading books.

I hate asking questions.

I would like to ask a question.

I love sunbathing.

I hate writing essays.

I would like to write an essay.

We like drinking wine.

I would like to read a book.

 

Ćwiczenie 3.

Wybierz właściwe zwroty z ramki (nie wszystkie czasowniki z ramki powinny być użyte).

 

do; like; would; would like; do; would like; like; do you like; would like; like; would like; would do; do you like; like; would you like; would you like

 

tekst rozwiazanie
What _____ you like for dinner this evening?

_____ you like Mr Brown

“Can I help you?” “Yes. I _____ a bottle of mineral water, please.”

I _____ something to drink.

I _____ apples.

I would like an apple.

What __________ to do today?

Where __________ to go next weekend.

What __________ doing in the evenings?

Where __________ going at the weekends?

 

What would you like for dinner this evening?

Do you like Mr Brown

“Can I help you?” “Yes. I would like a bottle of mineral water, please.”

I would like something to drink.

I like apples.

I would like an apple.

What would you like to do today?

Where would you like to go next weekend.

What do you like doing in the evenings?

Where do you like going at the weekends?

 

 

 

Ćwiczenie 4.

Wybierz właściwą formę.

 

tekst rozwiązanie
Would you like/Do you like some coffee? Yes, please.

Would you like/Do you like coffee? No, I don’t.

Would you like/Do you like some cake? Yes, please.

Would you like/Do you like cakes? Yes, I do.

Would you like/Do you like going to the cinema? Yes, very much.

Would you like/Do you like to go to the cinema? I am afraid I don’t have time today.

Would you like/Do you like to go the party with me? I would love to.

Would you like/Do you like Jane? Yes, she is very nice.

 

Would you like some coffee? Yes, please.

Do you like coffee? No, I don’t.

Would you like some cake? Yes, please.

Do you like cakes? Yes, I do.

Do you like going to the cinema? Yes, very much.

Would you like to go to the cinema? I am afraid I don’t have time today.

Would you like to go the party with me? I would love to.

Do you like Jane? Yes, she is very nice.

 

 

 

 

 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

 

Rzeczowniki policzalne, są (jak sama nazwa wskazuje) rzeczownikami, które można policzyć, gdyż stanowią odrębne jednostki, w odróżnieniu od rzeczowników niepoliczalnych.

Aby określić ilość rzeczowników niepoliczalnych musimy użyć dodatkowych określeń np. kilogram, litr, szklanka, butelka, worek, garść, szczypta, ziarnko itp. (nie da się powiedzieć: jeden ryż, dwa ryże, jedna woda, dwie wody, jeden piasek, dwa piaski).

 

UWAGA! Czasem używamy rzeczowników niepoliczalnych bez określenia dodatkowego, które jest domyślne i traktujemy je wtedy jak rzeczowniki policzalne.

 

Np.:

one milk = one bottle of milk

a tea = a cup of tea

a chocolate = a bar of chocolate

a bread = a loaf of bread

 

Przykłady rzeczowników policzalnych:

man, apple, bed, book, cup, chair, cabbage, pillow, flower.

 

Przykłady rzeczowników niepoliczalnych:

sand, sea, milk, cream, water, wine, tea, rice, flour, salt.

 

UWAGA! Rzeczownik hair jest w języku angielskim rzeczownikiem niepoliczalnym.

Your hair is beautiful today. Masz dzisiaj piękne włosy.

 

Ćwiczenie 1.

Zaznacz, czy poniższe rzeczowniki są policzalne (countable), czy niepoliczalne (uncountable):

 

I tu przy każdym rzeczowniku powinno być do zaznaczenia C lub U.

 

 1. honey C/U
 2. cassette C/U
 3. dictionary C/U
 4. sugar C/U
 5. music C/U
 6. money C/U
 7. car C/U
 8. envelope C/U
 9. umbrella C/U
 10. bottle C/U
 11. egg C/U
 12. meat C/U
 13. key C/U
 14. glass C/U
 15. soup C/U

Odpowiedź:

 

1.U 2.C 3.C 4.U 5.U 6.U 7.C 8.C 9.C 10.C 11.C 12.U 13.C 14.C 15.U

 

Much i many

 

Much i many znaczą to samo – dużo, wiele. Różnią się tylko jednym. Much używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi, many – z policzalnymi.

 

np.:

There are many people in the class. W klasie jest wielu/ dużo ludzi.

There isn’t much milk in the bottle. W butelce nie ma dużo mleka.

 

Ćwiczenie 1.

Wstaw much lub many.

 

tekst odpowiedź
She doesn’t have _____ friends.

I don’t have _____ time.

Do you have _____ money?

There are _____ mistakes in your homework.

Are there _____ plates in the cupboard?

Is there _____ smoke in the living room?

How can you drink so _____ Martini?

I have _____ dictionaries.

He doesn’t have _____ problems.

We don’t have _____ work today.

She doesn’t have many friends.

I don’t have much time.

Do you have much money?

There are many mistakes in your homework.

Are there many plates in the cupboard?

Is there much smoke in the living room?

How can you drink so much Martini?

I have many dictionaries.

He doesn’t have many problems.

We don’t have much work today.

 

 

 

Little i few

 

Little i few znaczą również to samo – mało, niewiele. Różnią się też jedynie zastosowaniem. Little używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi, few – z policzalnymi.

 

Ćwiczenie 1.

Wstaw little lub few.

 

tekst odpowiedź
I want _____ money.

I have _____ friends.

She has _____ time.

There are _____ people in our classroom.

There is _____ water in the bath.

I know _____ facts about her life.

He knows _____ people in London.

I want little money.

I have few friends.

She has little time.

There are few people in our classroom.

There is little water in the bath.

I know few facts about her life.

He knows few people in London.

 

A lot of

 

A lot of używamy zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi. Znaczy, tak jak much i many, dużo.

 

Uwaga! Much zazwyczaj używamy w zdaniach przeczących i pytających, a many i a lot of we wszystkich rodzajach zdań. Jednak użycie much w zdaniu twierdzącym jest też możliwe.

Do you drink much Martini?                         Czy pijesz dużo Martini?

Do you have many/ a lot of friends?           Czy masz wielu przyjaciół?

I have many friends/ a lot of friends.          Mam wielu przyjaciół.

 

 

 

 

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s