GRAMATYKA 8

 

Konstrukcja be going to

 

Konstrukcji be going to używamy mówiąc o:

  • naszych zamierzeniach, planach na przyszłość (zazwyczaj najbliższą):

I’m going to study German.                    Zamierzam studiować niemiecki.

She is going to give him a present.     Ona zamierza dać mu prezent.

I am not going to forgive him.              Nie zamierzam mu przebaczyć.

  • naszych przewidywaniach, wnioskach dotyczących przyszłości, wyciąganych na podstawie teraźniejszych przesłanek.

Look at the clouds. It is going to rain!           Spójrz na chmury! Będzie padać.

You are driving too fast. We are going to have and accident.  Prowadzisz za szybko. Będziemy mieć wypadek.

Going to (przykłady)

It is going to snow.  

   Będzie padać śnieg (mówimy patrząc na zbierające się chmury).

He is going to fall!                   

   On (zaraz) spadnie (mówimy patrząc na chłopca, który chwiejnie stoi na murku).

He is going to drop the vase.

            On (zaraz) upuści wazon (mówimy widząc osobę, której niemalże wyślizguje się z rąk wazon).

They are going to have an accident.

Oni zaraz będą mieć wypadek (mówimy patrżąc na dwa samochody, które pędzą na siebie, przekraczając wszelkie możliwe ograniczenia prędkości).

She is going to have a baby.      

     Ona będzie miała dziecko (mówimy patrząc na osobę, która ewidentnie jest w ciąży).

Zdania przeczące

 

Tworzymy je dodając not do czasownika be.

 

I am not going to help him.    Nie zamierzam mu pomóc.

She isn’t going to sing.          Ona nie zamierza śpiewać.

 

Zdania pytające

Tworzymy przez inwersję czasownika be (przesunięcie czasownika be przed podmiot).

 

Are you going to it this?        Czy zamierzasz to zjeść?

Is she going to sleep here?     Czy ona zamierza tu spać?

 

UWAGA!

Ze względów stylistycznych unika się zwrotów going to go, going to come. Użycie tych zwrotów nie jest jednak traktowane jako błąd.

 

I am going to go to the cinema.    =  I am going to the cinema.

I am going to come home early.    =  I am coming home early.

 

Jak widać zdanie bardziej poprawne stylistycznie wygląda dokładnie tak, jak zdanie w czasie Present Continuous. Nie jest to jednak dużym utrudnieniem, ponieważ czasu Present Coninuous używamy również mówiąc o bardzo konkretnych planach na najbliższą przyszłość.

 

Ćwiczenie 1.

Połącz zdanie z tłumaczeniem.

 

tekst

tekst

odpowiedź

I am going to wash my car.

You are going to fail the exam.

She is going to marry him.

He is going to study in London.

It is going to rain.

We are going to play bridge.

You are going to catch a cold.

They are going to help you.

Będzie padać (właśnie obserwuję chmury).

Przeziębicie się (mówię do osób, które wychodzą na mróz bez szalików i czapek).

Ona zamierza za niego wyjść.

Oni zamierzają Ci pomóc.

Oblejesz ten egzamin (mówię do osoby, która już drugi tydzień symuluje naukę).

Zamierzamy grać w brydża.

On zamierza studiować w Londynie.

Zamierzam umyć samochód.

I am going to wash my car. Zamierzam umyć samochód.

You are going to fail the exam. Oblejesz ten egzamin (mówię do osoby, która już drugi tydzień symuluje naukę).

She is going to marry him. Ona zamierza za niego wyjść.

He is going to study in London. On zamierza studiować w Londynie.

It is going to rain. Będzie padać (właśnie obserwuję chmury).

We are going to play bridge. Zamierzamy grać w brydża.

You are going to catch a cold. Przeziębicie się (mówię do osób, które wychodzą na mróz bez szalików i czapek).

They are going to help you. Oni zamierzają Ci pomóc.

 

Ćwiczenie 2.

Przekształć poniższe zdania twierdzące na zdania przeczące:

I am going to wash my car.

You are going to fail the exam.

She is going to marry him.

He is going to study in London.

It is going to rain.

We are going to play bridge.

You are going to catch a cold.

They are going to help you.

 

Odpowiedź (każda z wersji w będzie dobra)

 

I am not going to wash my car.

You are not going to fail the exam.

She is not going to marry him.

He is not going to study in London.

It is not going to rain.

We are not going to play bridge.

You are not going to catch a cold.

They are not going to help you.

I am not going to wash my car.

You aren’t going to fail the exam.

She isn’t going to marry him.

He isn’t going to study in London.

It isn’t going to rain.

We aren’t going to play bridge.

You aren’t going to catch a cold.

They aren’t going to help you.

I’m not going to wash my car.

You’re not going to fail the exam.

She’s not going to marry him.

He’s not going to study in London.

It’s not going to rain.

We’re not going to play bridge.

You’re not going to catch a cold.

They’re not going to help you.

 

Ćwiczenie 3.

Z podanych zdań twierdzących utwórz pytania.

 

I am going to wash my car.

You are going to fail the exam.

She is going to marry him.

He is going to study in London.

It is going to rain.

We are going to play bridge.

You are going to catch a cold.

They are going to help you.

 

Odpowiedź

Am I going to wash my car?

Are you going to fail the exam?

Is she going to marry him?

Is he going to study in London?

Is it going to rain?

Are we going to play bridge?

Are you going to catch a cold?

Are they going to help you?

 

 

Future Simple (czas przyszły prosty)

Jest to najbardziej neutralna forma mówienia o przyszłości, co znaczy, że jest też najbardziej uniwersalny.

Czasu tego używamy mówiąc o:

  • decyzji podjętej w momencie mówienia

(The phone is ringing.) I’ll answer it! (Dzwoni telefon.) Odbiorę!

  • naszych przewidywaniach na temat przyszłości (określonej, bądź nie). Takie zdanie jest często wprowadzone zwrotem „I think…” (sądzę, uważam, myślę, że), „I’m sure…” (jestem pewien), „I am afraid…” (obawiam się) itp. Przewidywania te mogą zawierać różną dozę prawdopodobieństwa:

I am sure he will pass the exam.                 Jestem pewna, że on zda ten egzamin.

He will probably like this shirt.                  Prawdopodobnie spodoba mu się ta koszula.

  • obietnicy, postanowieniu (zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie)

 

I will do it!                                                        Zrobię to!

I will never lend you my car again!    Już nigdy więcej nie pożyczę Ci mojego samochodu.

 

Dalsze przykłady użycia czasu Simple Future.

I’ll help you.                                           Pomogę Ci (mówię widząc, że ktoś się z czymś męczy).

I will buy milk.                                     Kupię mleko (mówię widząc, że się skończyło).

She will do it.                                        Ona to zrobi (jestem pewna, znam ją, nigdy nie odmawia).

I am sure he will not help you.      Jestem pewna, że on Ci nie pomoże (znam go, nie lubi Cię i nie ma ostatnio czasu).

Will you be back at eight o’clock?         Czy wrócisz o ósmej?

 

 

Zdania twierdzące.

 

Tworzymy wstawiając po podmiocie czasownik will.

 

I

You

He

She

It

We

You

They

will sing.

 

 

Zdania przeczące

Tworzymy dodając not do czasownika will. Połączony czasownik will z partykułą not to won’t.

I will not sing. = I won’t sing.

 

Zdania pytające

 

Tworzymy przesuwając will przed podmiot (inwersja za pomocą czasownika will).

Will you help me?      Czy mi pomożesz?

Will she sing?             Czy ona zaśpiewa?

 

Ćwiczenie 1.

Połącz zdanie z tłumaczeniem.

 

 

tekst

tekst

I will try to do it.

You will pass the exam.

She will write the letter.

He will lend you the money.

It will rain.

We will go to Spain.

You will win.

They will fail the exam.

Zdasz ten egzamin.

Wygrasz.

On pożyczy Ci te pieniądze.

Oni obleją ten egzamin.

Spróbuję to zrobić.

Ona napisze ten list.

Pojedziemy do Hiszpanii.

Będzie padać

 

 

rozwiązanie

rozwiązanie

I will try to do it.

You will pass the exam.

She will write the letter.

He will lend you the money.

It will rain.

We will go to Spain.

You will win.

They will fail the exam.

Spróbuję to zrobić.

Zdasz ten egzamin.

Ona napisze ten list.

On pożyczy Ci te pieniądze.

Będzie padać

Pojedziemy do Hiszpanii.

Wygrasz.

Oni obleją ten egzamin.

 

Ćwiczenie 2.

 

Przekształć poniższe zdania twierdzące na zdania przeczące:

 

I will try to do it.

You will pass the exam.

She will write the letter.

He will lend you the money.

It will rain.

We will go to Spain.

You will win.

They will fail the exam.

 

odpowiedź

odpowiedź

odpowiedź

I will not try to do it.

You will not pass the exam.

She will not write the letter.

He will not lend you the money.

It will not rain.

We will not go to Spain.

You will not win.

They will not fail the exam.

I won’t try to do it.

You won’t pass the exam.

She won’t write the letter.

He won’t lend you the money.

It won’t rain.

We won’t go to Spain.

You won’t win.

They won’t fail the exam.

 

I’ll not try to do it.

You’ll not pass the exam.

She’ll not write the letter.

He’ll not lend you the money.

It’ll not rain.

We’ll not go to Spain.

You’ll not win.

They’ll not fail the exam.

 

 

Ćwiczenie 3.

Z podanych zdań twierdzących utwórz pytania.

 

I will try to do it.

You will pass the exam.

She will write the letter.

He will lend you the money.

It will rain.

We will go to Spain.

You will win.

They will fail the exam.

 

Odpowiedź

Will I try to do it?

Will you pass the exam?

Will she write the letter?

Will he lend you the money?

Will it rain?

Will we go to Spain?

Will you win?

Will they fail the exam?

 

UWAGA!

Jest różnica pomiędzy konstrukcją Going to i czasem Future Simple przy mówieniu o przewidywaniach na temat przyszłości.

 

  • Going to – mówimy o przewidywaniach na (zazwyczaj) najbliższą przyszłość na podstawie teraźniejszych przesłanek (patrzymy na chmury, widzimy jak ktoś szybko jedzie, ktoś się poślizgnął, ktoś jest w ciąży…)

  • Future Simple – mówimy o przewidywaniach na przyszłość bliższą i dalszą, mniej lub bardziej określoną. Przewidywania się neutralne, bądź są wyciągane na podstawie naszego doświadczenia, lub naszych uczuć (jestem pewna, znam ją, oni zawsze wygrywają, więc wygrają i tym razem, zawsze o tej porze roku pada, więc będzie padać jutro…)

 

UWAGA!

Często to samo można wyrazić za pomocą obu konstrukcji.

What time are you going to be at home?       O której będziesz w domu (= o której zamierzasz być w domu, pytanie o plany)?

What time will you be at home?                    O której będziesz w domu (bardziej neutralne, po prostu pytamy o przyszłość)?

 

Ćwiczenie 4.

Wstaw will lub won’t w luki.

 

Are you ready? No, wait a minute. I _____ be ready in ten minutes.

Can I come to you tomorrow? No, I am afraid I _____ be at home. I _____ be at my grandmother’s house.

Don’t drink it! You _____ be sick.

I am sure that I _____ go on holiday to Spain. I don’t like when it is hot.

I am sorry I am late. It _____ happen again.

I don’t know where I _____ be next week.

 

Odpowiedź

Are you ready? No, wait a minute. I will be ready in ten minutes.

Can I come to you tomorrow? No, I am afraid I won’t be at home. I will be at my grandmother’s house.

Don’t drink it! You will be sick.

I am sure that I won’t go on holiday to Spain. I don’t like when it is hot.

I am sorry I am late. It won’t happen again.

I don’t know where I will be next week.

 

Ćwiczenie 5.

Wstaw will lub be going to (w odpowiedniej formie).

 

I _____ be at home tonight.

“I am tired.” “Go to bed and you _____ feel better.”

Look at her. She _____ cry.

I _____ Italy this year.

Oh, no! He is standing on the stage! He _____ sing again!

“Why are you taking this brush?” “Because I _____ paint my room.” “_____ paint it alone?” “Yes, I am.” “I _____ come tomorrow and I _____ help you.”

I am sure she _____ marry him.

Why are you buying beef? Because I _____ make beefsteaks.

I believe I _____ find my keys.

“Jackie, can you help me?” “I’m sorry, I don’t have any time. Ask Mary, she _____ help you.”

“There is no flour and I _____ bake a cake.” “OK. I _____ go to the shop and buy a kilo.”

Do you think she _____ go to the party?

 

Odpowiedź

I will probably be at home tonight.

“I am tired.” “Go to bed and you will feel better.”

Look at her. She is going to cry.

I am going to Italy this year.

Oh, no! He is standing on the stage! He is going to sing again!

“Why are you taking this brush?” “Because I am going to paint my room.” “Are you going to paint it alone?” “Yes, I am.” “I will come tomorrow and I will help you.”

I am sure she will marry him.

Why are you buying beef? Because I am going to make beefsteaks.

I believe I will find my keys.

“Jackie, can you help me?” “I’m sorry, I don’t have any time. Ask Mary, she will help you.”

“There is no flour and I am going to bake a cake.” “OK. I will go to the shop and buy a kilo.”

Do you think she will go to the party?

 

 

Ćwiczenie 6.

Wybierz prawidłowe tłumaczenie.

 

Podana jest ta ramka podzielona na pół. Należy wybrać tłumaczenie z ramki ponad nią i wstawić w miejsce kropek.

 

I am going to help you.

I am going to make a sandwich.

I will help you.

I will make a sandwich.

is going to study in Warsaw.

will study in Warsaw.

you are going to get cold.

you will get cold.

 

Sądzę, że ona zamierza studiować w Warszawie.

Sądzę, że ona będzie studiować w Warszawie.

Poczekaj, pomogę Ci.

Zamierzam Ci pomóc.

Zamierzam zrobić kanapkę.

Jestem głodna. Zrobię kanapkę.

Nie jedz lodów, przeziębisz się.

Jestem pewna, że kiedyś się przeziębisz.

She …

I think she …

Wait! …

I am hungry. …

Don’t eat ice-cream, …

I am sure that some day …

 

 

Odpowiedź

 

Ona zamierza studiować w Warszawie.

Sądzę, że ona będzie studiować w Warszawie.

Poczekaj, pomogę Ci.

Zamierzam Ci pomóc.

Zamierzam zrobić kanapkę.

Jestem głodna. Zrobię kanapkę.

Nie jedz lodów, przeziębisz się.

 

Jestem pewna, że kiedyś się przeziębisz.

She is going to study in Warsaw.

I think she will study in Warsaw.

 

Wait! I will help you.

I am going to help you.

I am going to make a sandwich.

I am hungry. I will make a sandwich.

Don’t eat ice-cream, you are going to get cold.

I am sure that some day you will get cold.

 

 

 

Might

 

Might należy do niewielkiej grupy czasowników modalnych (znamy już can z tej grupy), wynika z tego szereg konsekwencji gramatycznych (np.: łączy się bez czasownika posiłkowego z not, poprzez inwersję tworzy pytania).

 

Might używany w odniesieniu do przyszłości jest synonimem zwrotu will perhaps.

 

I will perhaps go to Spain next year. = I might go to Spain next year.  W przyszłym roku być może (prawdopodobnie) pojadę do Hiszpanii.

 

Might wyraża niepewność co do przyszłości.

 

She might go with me to the cinema. Ona być może pójdzie ze mną do kina.

 

Ćwiczenie 1.

Połącz pytania z odpowiedziami.

 

What are you going to do next year?

Where are you going to stay in London?

Where are you going to work this year?

How are you going to get to work? Our car is broken.

When are you going to Japan?

What are you going to do tonight?

When will we meet again?

Well, I might take a taxi.

We might meet next weekend.

I might go in January.

I am not certain. I might work in a bookshop.

I am not sure. I might stay at my aunt’s house.

I don’t have any plans. I might go to the cinema.

I don’t know. I might go to the University.

 

 

Odpowiedź

What are you going to do next year? I don’t know. I might go to the University.

Where are you going to stay in London? I am not sure. I might stay at my aunt’s house.

Where are you going to work this year? I am not certain. I might work in a bookshop.

How are you going to get to work? Our car is broken. Well, I might take a taxi.

When are you going to Japan? I might go in January.

What are you going to do tonight? I don’t have any plans. I might go to the cinema.

When will we meet again? We might meet next weekend.

 

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s