GRAMATYKA 6

 

Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły)

 

Czas Present Continuous stosujemy mówiąc o:

– czynnościach, lub sytuacjach które w tym momencie się odbywają:

I’m watching TV now.    –     Oglądam teraz telewizję.

They are sleeping now.    –      Oni/one teraz śpią.

– czynnościach, lub sytuacjach, które nie mają miejsca dokładnie w chwili mówienie, ale odbywają się w szeroko pojętej teraźniejszości.

I’m reading a very interesting book. – Czytam teraz bardzo interesującą książkę. (Opowiadam o tym np. w pracy, gdzie danej książki nie mam, mam ją niejako „w czytaniu” – czytałam wczoraj, będę czytać dzisiaj.)

I’m painting the house. Maluję dom. (To zajęcie wymaga trochę czasu, powiedzmy – paru dni, informuję o tym, że większość czasu poświęcam właśnie malowaniu. A mogę to mówić pijąc kawkę i rozmawiając przez telefon. Albo siedząc w pracy i wymawiając się od nudnego przejęcia, na które zaprasza mnie szef.)

– o rzeczach, które wiemy, że na pewno się wydarzą w najbliższej przyszłości (pomijając wypadki losowe), o konkretnych planach:

She is flying to Paris tomorrow.  –  Ona jutro leci do Paryża. (w języku polskim też mamy czas teraźniejszy. To zdanie znaczy, że wszystkie formalności zostały załatwione, już ma kupiony bilet.)

I’m seeing Tom this evening.      –     Dziś wieczorem spotykam się z Tomem. (Już się umówiliśmy na konkretną godzinę i miejsce)

 

Czasu Present Continuous nie używamy w odniesieniu do pewnych czasowników.

Są to:

– czasowniki wyrażające uczucia, poglądy, wiedzę, nasz stosunek do pewnych kwestii:

np.: love, like, hate, think (uważać, sądzić), hope, know, understand, remember.

 

Jest to o tyle logiczne, że czasu Present Continuous używamy przy sprawach tymczasowych, które bardzo szybko się zmieniają . (I’m reading a book, I am not listening to the radio). A nasze uczucia i poglądy nie ulegają tak częstym zmianom (poza ekstremalnymi przypadkami ).

 

Te czasowniki używamy z czasem Present Simple.

She doesn’t know me.  Ona mnie nie zna.

Now I understand.     Teraz rozumiem.

I like your dress.         Podoba mi się Twoja sukienka.

 

Zdania twierdzące

Present Continuous składa się z czasownika be w odpowiedniej osobie (am, are, is), oraz z czasownika głównego z końcówką –ing.

 

          I am cooking now.                Właśnie (teraz) gotuję.

You are cooking now.            Ty teraz gotujesz.

He is cooking now.                On teraz gotuje.

She is cooking now.               Ona teraz gotuje.

It is cooking now.                  Ono teraz gotuje.

We are cooking now.             My teraz gotujemy.

You are cooking now.            Wy teraz gotujecie.

They are cooking now.           Oni teraz gotują.

 

Zdania przeczące

Przeczenie tworzymy dodając not do czasownika be.

 

I am not cooking now.           = I am not cooking now.        Ja teraz nie gotuję.

You are not cooking now.     = You aren’t cooking now.    Ty teraz nie gotujesz.

He is not cooking now.          = He isn’t cooking now.        On teraz nie gotuje.

She is not cooking now.         = She isn’t cooking now.       Ona teraz nie gotuje.

It is not cooking now.            = It isn’t cooking now.          Ono teraz nie gotuje.

We are not cooking now.       = We aren’t cooking now.     My teraz nie gotujemy.

You are not cooking now.     = You aren’t cooking now.    Wy teraz nie gotujecie.

They are not cooking now.    = They aren’t cooking now.   Oni teraz nie gotują.

Zdania pytające

Pytanie tworzymy poprzez inwersję czasownika be (przenosimy go przed podmiot).

 

Am I cooking?           Czy ja gotuję?

Are you cooking?       Czy ty gotujesz?

Is he cooking?             Czy on gotuje?

Is she cooking?           Czy ona gotuje?

Is it cooking?              Czy ono gotuje?

Are we cooking?         Czy my gotujemy?

Are you cooking?        Czy wy gotujecie?

Are they cooking?          Czy oni gotują?

 

Krótkie odpowiedzi

Tworzymy je tak samo jak w zdaniach w czasie Present Simple z czasownikiem be.

 

Am I cooking? Czy ja gotuję?

 •             Yes, I am.   Tak.
 •             No, I am not.   Nie.

Are you cooking? Czy ty gotujesz?

 •             Yes, you are.     Tak.
 •             No, you aren’t.    Nie.

Is he cooking?  Czy on gotuje?

 •             Yes, he is.   Tak.
 •             No, he isn’t.   Nie.

Is she cooking? Czy ona gotuje?

 • Yes, she is.    Tak.
 •   No, she isn’t.   Nie.

Is it cooking?   Czy ono gotuje?

 • Yes, it is.  Tak.
 •      No, it isn’t.   Nie.

Are we cooking?   Czy my gotujemy?

 •             Yes, we are.        Tak.
 •             No, we aren’t.   Nie.

Are you cooking?    Czy wy gotujecie?

 •             Yes, you are.         Tak.
 •             No, you aren’t.      Nie.

Are they cooking?    Czy oni gotują?

 •             Yes, they are.             Tak.
 •             No, they aren’t.          Nie.

 

Zasady dodawania do czasownika końcówki –ing

 

Jeśli czasownik kończy się na pojedyncze –e – przy dodawania końcówki –ing to e opuszczamy.

come – coming

smile – smiling

 

Jeśli czasownik kończy się na pojedynczą spółgłoskę, przed którą jest pojedyncza samogłoska – ostatnią spółgłoskę podwajamy.

stop – stopping

swim – swimming

get – getting

 

Jeśli czasownik kończy się na –ie – opuszczamy tę końcówkę, zamiast niej dodając ying

die – dying

lie – lying

 

Ćwiczenie 1.

Dodaj końcówkę –ing do następujących czasowników:

 

ćwiczenie

odpowiedź

make

sleep

smile

die

run

stay

sit

drive

play

come

eat

write

making

sleeping

smiling

dying

running

staying

sitting

driving

playing

coming

eating

writing

 

 

Ćwiczenie 2.

Zamień zdania twierdzące na przeczące i pytające według wzoru.

 

  negative contraction question
She is watching TV.

They are singing.

It is smiling.

He is looking at you.

We are having dinner.

She is taking a shower.

You are laughing at me.

I am working now.

It is raining.

They are cooking.

She is not watching TV.

 

They are not singing.

 

It is not smiling.

He is not looking at you.

 

We are not having dinner.

 

She is not taking a shower.

 

You are not laughing at me.

 

I am not working now.

 

It is not raining.

They are not cooking.

She isn’t watching TV.

They aren’t singing.

It isn’t smiling.

He isn’t looking at you.

We aren’t having dinner.

She isn’t taking a shower.

You aren’t laughing at me.

I am not working now.

It isn’t raining.

They aren’t cooking.

Is she watching TV?

Are they singing?

 

Is it smiling?

Is he looking at you?

Are we having dinner?

Is she taking a shower?

Are you laughing at me?

Am I working now?

Is it raining?

Are they cooking?

Ćwiczenie 3.

Wstaw czasowniki z ramki w zdania:

 

are; are; having; laugh; do; laughing; cooking; snows; is; snowing; have; am; cook;

 

They _____ _____ now.

They never _____.

Why _____ you _____ ?

Why _____ you always _____ at him?

I usually _____ breakfast at 7 a.m.

I _____ _____ breakfast now.

It _____ in winter.

Look! It _____ _____ !

 

Odpowiedź:

They are cooking spaghetti now.

They never cook spaghetti.

Why are you laughing ?

Why are you always laugh at him?

I usually have breakfast at 7 a.m.

I am having breakfast now.

It snows in winter.

Look! It is snowing!

 

Ćwiczenie 4.

Wstaw czasowniki podane w nawiasach w odpowiednim czasie (Present Continuous, Present Simple)

She _____ _____ him. (like, not)

She _____ always late. (be)

I’m going to the cinema. _____ you _____ with me? (come)

I can’t go with you. Why? Because I’m _____ my homework.(do)

Don’t talk! I’m _____ TV! You always _____ when I watch TV. (watch, talk)

Can you hear it? The telephone _____ _____. (ring)

Don’t turn around. Mark _____ _____ at you.(look)

What _____ he _____? He is reading a book. (do)

What _____ he _____ about? (talk)

What is that terrible noise? Tom _____ _____ the trumpet.(play)

He _____ a pack of cigarettes a day.(smoke)

Children usually _____ a lot of questions.(ask)

He _____ in London.(live)

What _____ you _____? I _____ _____ my students’ exercises.(do; correct)

“What is this smell?” “Sabrina _____ _____ to cook.” (learn)

 

Odpowiedź:

She doesn’t like him.

She is always late.

I’m going to the cinema. Are you coming with me?

I can’t go with you. Why? Because I’m doing my homework.

Don’t talk! I’m watching TV! You always talk when I watch TV.

Can you hear it? The telephone is ringing.

Don’t turn around. Mark is looking at you.

What is he doing? He is reading a book.

What is he talking about?

What is that terrible noise? Tom is playing the trumpet.

He smokes a pack of cigarettes a day.

Children usually ask a lot of questions.

He lives in London.

What are you doing? I am correcting my students’ exercises.

“What is this smell?” “Sabrina is learning to cook.”

 

Ćwiczenie 5.

Przetłumacz:

 

Obie kolumny są widoczne.

tekst

tekst

Dlaczego bierzesz parasolkę? Bo chcę pójść na spacer, a pada deszcz.

 

Co sądzisz o pogodzie w Anglii?

 

Gdzie idziesz?

O której zazwyczaj wychodzisz z domu?

 

On nigdy mnie nie słucha.

Czy podoba Ci się ta sukienka?

Nie rozumiem Cię.

Ona ma teraz 2 samochody.

Co robisz? Szukam swoich okularów.

 

Ona teraz pali (papierosa).

Ona nie pali (w ogóle).

_____ _____ _____ _____ an umbrella? Because I want to go for a walk and _____ _____ _____.

_____ _____ _____ _____about the weather in England?

_____ _____ _____ _____?

What time _____ _____ _____ _____home?

_____ _____ _____ to me.

_____ _____ _____ her dress?

_____ _____ _____ you.

_____ _____ _____ _____ now.

What _____ _____ _____? _____ _____ _____ for my glasses.

_____ _____ _____.

_____ _____ _____.

 

 

 

Odpowiedź:

Why are you taking an umbrella? Because I want to go for a walk and it is raining.

What do you think about the weather in England?

Where are you going?

What time do you usually leave home?

He never listens to me.

Do you like her dress?

I don’t understand you.

She has two cars now.

What are you doing? I am looking for my glasses.

She is smoking.

She doesn’t smoke.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s