GRAMATYKA 3

Pytania z zaimkami pytającymi (when, where, what, how, why, who)

 

Pytania z zaimkami pytającymi (when, where, what, how, why, who) w czasie Present Simple tworzymy przez dodanie tych zaimków do zdań pytających typu „czy”:

 

Do you like bananas? Czy lubisz banany?
Why do you like bananas? Dlaczego lubisz banany?

 

Do you go to school? Czy chodzisz do szkoły?
Where do you go to school? Gdzie chodzisz do szkoły?

 

Do you have your English lessons? Czy masz lekcje angielskiego?
When do you have your English lessons? Kiedy masz lekcje angielskiego?

 

Do you do your homework? Czy robisz zadania domowe?
How do you do your homework? Jak robisz zadania domowe?

 

What do you do?                   Co robisz (pytanie o zawód, zajęcie)? Czym się zajmujesz?

How do you prepare this dish?        Jak robisz to danie?

What does she like?               Co ona lubi?

Where does he live?               Gdzie on mieszka?

When do you visit your parents?      Kiedy odwiedzasz swoich rodziców?

Why do you learn English?    Dlaczego uczysz się angielskiego?

What time is it?                      Która jest godzina?

Who is your best friend?        Kto jest Twoim najlepszym przyjacielem?

What is your favourite book?    Jaka jest Twoja ulubiona książka?

Why is she sad?                     Dlaczego ona jest smutna?

Ćwiczenie 1.

Wstaw when, where, what, how, why, who do poniższych pytań zgodnie z sugestią w nawiasie.

 

Tekst Odpowiedź
_____ do you live?             (gdzie)

_____ is this girl?               (kim)

_____ does she like?           (co)

_____ do they want?           (co)

_____ do you work?            (gdzie)

_____ do you want to drink? (co)

_____ do you get up?           (kiedy)

_____ do you prepare spaghetti? (jak)

_____ do you learn English? (dlaczego)

_____ do you have your breakfast? (kiedy)

Where

Who

What

What

Where

What

When

How

Why

When

 

Ćwiczenie 2.

Wstaw do poniższych pytań do, does, is, am, are

 

Tekst odpowiedź
Where _____ you live?

What time _____ it?

What _____ you do?

How old _____ you?

Why _____ I hungry?

Who _____ she love?

What color _____ she like?

Where _____ they work?

When _____ go to bed?

Where _____ he usually play tennis?

What _____ you want for dinner?

Why _____ we tired?

What _____ she want?

What _____ they like?

do

is

do

are

am

does

does

do

do

does

do

are

does

do

 

Ćwiczenie 3.

Przetłumacz:

 

Tekst odpowiedź
Gdzie on pracuje?

Kogo kochacie?

Dlaczego ona jest zmęczona?

Jak masz na imię?

Co robisz? (Czym się zajmujesz?)

Kiedy ją odwiedzasz?

O której oni idą?

Jaki kolor lubisz?

Dlaczego lubisz psy?

Gdzie my mieszkamy?

Where does he work?

Who do you love?

Why is she tired?

What is your name?

What do you do?

When do you visit her?

What time do they go?

What colour (lub color) do you like?

Why do you like dogs?

Where do we live?

 

 

 

Telling the time. Godziny

W języku angielskim zasadniczo używamy zegara 12-godzinnego. Jeśli mówimy o godzinach przed południem używamy po godzinie skrótu a.m. (ante meridiem), jeśli po południu – p.m. (post meridiem).

7 a.m. = 07:00

7 p.m. = 19:00

1 a.m. = 01:00

1 a.m. = 13:00

 

Użyteczne słownictwo:

a quarter – kwadrans

midnight – północ

noon – 12 w południe

afternoon – popołudnie

past – po

to – za

half – pół

 

Przykłady:

It is two a.m.                                 Jest druga w nocy.

It is five past six a.m.                        Jest pięć po szóstej rano.

It is a quarter past eight p.m.          Jest kwadrans po dwudziestej.

It is seventeen past nine p.m.        Jest siedemnaście po dziewiątej wieczorem.

It is half past three a.m.                 Jest (w)pół do czwartej rano.

It is twenty two to four p.m.          Jest za dwadzieścia dwie czwarta po południu.

It is a quarter to ten a.m.        Jest za kwadrans dziesiąta rano.

It is fifteen to ten a.m.           Jest za piętnaście dziesiąta rano.

It is five to eleven p.m.          Jest za pięć dwudziesta trzecia.

 

Ćwiczenie 1.

Podaj godziny:

 

tekst odpowiedź

13:25                     It is…

17:15                     It is…

14:30                     It is…

04:57                    It is…

18:33                     It is…

19:02                     It is…

00:00                     It is…

23:46                     It is…

20:30                     It is…

02:12                     It is…

12:00                    It is…

13:58                     It is…

21:29                     It is…

06:30                     It is...

It is twenty five past one p.m.

It is a quarter (fifteen) past five p.m.

It is half past two p.m.

It is three to five a.m.

It is twenty seven to seven p.m.

It is two past seven p.m.

It is midnight.

It is fourteen to midnight.

It is half past eight p.m.

It is twelve past two a.m.

It is noon.

It is two to two p.m.

It is twenty nine past nine p.m.

It is half past six a.m.

 

 

Określenia czasowe charakterystyczne dla czasu Present Simple.

Ponieważ czasu Present Simple używamy mówiąc czynnościach zwyczajowych, powtarzających się, określenia czasowe to następujące przysłówki częstotliwości:

 

I always have breakfast.                    Zawsze jem śniadanie.

I usually play tennis on Mondays.     Zazwyczaj w poniedziałki gram w tenisa.

She doesn’t often watch TV.                        Ona często ogląda telewizję.

We sometimes go to the cinema.       Czasami chodzimy do kina.

They never play cards.                       Oni nigdy nie grają w karty.

Ćwiczenie 1.

Z podanych wyrazów ułóż zdania.

 

Tekst Odpowiedź
go eleven never to p.m. at bed You

sometimes We homework do

read They books usually

past gets up a Bob quarter always seven at

play She doesn’t tennis often

seven He at never half home past leaves

dinner She cooks always

You never go to bed at eleven p.m.

We sometimes do homework.

They usually read books.

Bob always gets up at a quarter past seven.

She doesn’t often play tennis.

He never leaves home at half past seven.

She always cooks dinner.

 

Ponieważ czas Present Simple określa czynności powtarzające się, zwyczajowe, charakterystyczne dla niego są również określenia:

every morning/afternoon/evening/day/week/month/year – każdego poranka, popołudnia, wieczoru, dnia, tygodnia, miesiąca, roku

every Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday – w każdy/ą poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę

once a day/week/month/year – raz dziennie, tygodniowo, w miesiącu, w roku

twice a day/week/month/year – dwa razy dziennie, tygodniowo, w miesiącu, w roku

three/four… times a day/week/month/year – trzy/cztery… razy dziennie, tygodniowo, w miesiącu, w roku

 

np.:

I go to school every day.                               Codziennie chodzę do szkoły.

He plays football every Wednesday.            On w każdą środę gra w piłkę nożną.

I go to the cinema twice a week.                   Dwa razy w tygodniu chodzę do kina.

She goes to Gdańsk two times a month.     Ona dwa razy w miesiącu jeździ do Gdańska.

They go to France every year.                       Oni raz w roku jeżdżą do Francji.

I have a shower twice a day.                           Dwa razy dziennie biorę prysznic.

How often do you go shopping? Twice a week.      Jak często robisz zakupy? Dwa razy w tygodniu.

How often do you watch TV? Every day.      Jak często oglądasz telewizję? Codziennie.

How often do you eat pizza? Once a month.     Jak często jadasz pizzę? Raz w miesiącu.

 

Ćwiczenie 2.

Z podanych wyrazów ułóż zdania.

 

Tekst Odpowiedź
a I twice tennis week play

to once She the a theatre month goes

every dinner cook day They

reads He morning newspaper a every

evening We every watch TV

do How you go often to school? day Every

you often coffee? do drink How times Three day a

How you do a eat bananas? often week Five times

I play tennis twice a week

She goes to the theatre once a month

They cook dinner every day

He reads a newspaper every morning

We watch TV every evening

How often do you go to school? Every day

How often do you drink coffee? Three times a day

How often do you eat bananas? Five times a week

 

 

Infinitive of purpose (okolicznik celu)

Pełny bezokolicznik (bezokolicznik z to) wprowadza zdanie okolicznikowe celu.

I go to Spain every year to learn Spanish. Co roku jeżdżę do Hiszpanii, żeby uczyć się hiszpańskiego.

She learns English to go to London next month. Ona uczy się angielskiego, żeby pojechać do Londynu w przyszłym miesiącu.

 

Ćwiczenie 1.

Wstaw zwroty (pełny bezokolicznik) z ramki w luki w zdaniach.

 

to bake; to be; to be; to change; to feel; to invite

I marry her _____ happy.

She drinks whiskey _____ better after a shock.

We prepare pizza _____ them for dinner.

They paint their room _____ the colour of the walls.

He eats vegetables _____ healthy.

She buys cheese _____ cheesecake.

 

Odpowiedź

I marry her to be happy.

She drinks whiskey to feel better after a shock.

We prepare pizza to invite them for dinner.

They paint their room to change the colour of the walls.

He eats vegetables to be healthy.

She buys cheese to bake cheesecake.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s