GRAMATYKA 2

Czas Present Simple (teraźniejszy prosty)

 

Czasu Present Simple używamy, gdy mówimy o:

  • czynnościach zwyczajowych, powtarzających się (niezależnie od tego, czy powtarzają się regularnie, czy nie)

I sometimes help him. Czasem mu pomagam.

I go to the cinema every Friday. W każdy piątek chodzę do kina.

  • rzeczach stałych, prawach przyrody

I like Jill. Lubię Jill.

She lives in New York. Ona mieszka w Nowym Jorku.

The Earth goes round the Sun. Ziemia krąży wokół słońca.

  • czynności lub stanie charakteryzującym przedmiot

She is very nice. Ona jest bardzo miła.

It is a beautiful dress. To jest piękna sukienka.

Forma czasownika w czasie Present Simple jest taka sama dla wszystkich osób, poza trzecią osobą liczby pojedynczej (he, she, it). W trzeciej osoby liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę –s, lub –es.

UWAGA! W języku angielskim musimy użyć zaimka osobowego (który w języku polskim możemy pominąć, gdyż czasownik ma również końcówkę osobową)

 

I live in Warsaw.        Mieszkam w Warszawie.

You live in Warsaw.   Mieszkasz w Warszawie.

He lives in Warsaw.   On mieszka w Warszawie.

She lives in Warsaw.  Ona mieszka w Warszawie.

It lives in Warsaw.     Ono mieszka w Warszawie.

We live in Warsaw.    Mieszkamy w Warszawie.

You live in Warsaw.   Mieszkacie w Warszawie.

They live in Warsaw.  Mieszkają w Warszawie.

Zdania przeczące

Przeczenie w czasie Present Simple tworzymy dodając czasownik posiłkowy do + not przed czasownikiem głównym.

W trzeciej osobie liczby pojedynczej zamiast do używamy does, przy czym nie dodajemy końcówki –s do czasownika głównego. Możemy pisać not oddzielnie, lub połączyć je z czasownikiem do (does).

 

I do not like Mary.                 = I don’t like Mary.

You do not like Mary.           = You don’t like Mary.

He does not like Mary.          = He doesn’t like Mary.

She does not like Mary.         = She doesn’t like Mary.

It does not like Mary.            = It doesn’t like Mary.

We do not like Mary.                         = We don’t like Mary.

You do not like Mary.           = You don’t like Mary.

They do not like Mary.          = They don’t like Mary.

Zdania pytające

Ten sam czasownik posiłkowy (“do”, lub “does” w 3 os. l. poj), postawiony przed podmiotem tworzy pytania:

 

Do I like Mary?          Czy lubię Mary?

Do you like Mary?     Czy lubisz Mary?

Does he like Mary?    Czy on lubi Mary?

Does she like Mary?   Czy ona lubi Mary?

Does it like Mary?      Czy ono lubi Mary?

Do we like Mary?       Czy lubimy Mary?

Do you like Mary?     Czy lubicie Mary?

Do they like Mary?    Czy oni/one lubią Mary?

Krótkie odpowiedzi.

Czasownika do (does) używamy również w krótkich odpowiedziach (w języku polskim wystarczy samo tak lub nie).

 

Do I like Mary? Czy lubię Mary?

-Yes, I do. (Tak.)

-No, I don’t.  (Nie.)

Do you like Mary?Czy lubisz Mary?

-Yes, you do. ( Tak.)

-No, you don’t.  ( Nie.)

Does he like Mary? Czy on lubi Mary?

-Yes, he does.  (Tak.)

-No, he doesn’t. (Nie.)

Does she like Mary?   Czy ona lubi Mary?

-Yes, she does. (Tak.)

-No, she doesn’t. (Nie.)

Does it like Mary? Czy ono lubi Mary?

-Yes, it does.    (Tak.)

-No, it doesn’t.  (Nie.)

Do we like Mary?  Czy lubimy Mary?

Yes, we do. (Tak.)

No, we don’t. (Nie.)

Do you like Mary?     Czy lubicie Mary?

Yes, you do.  (Tak.)

No, you don’t.   (Nie.)

Do they like Mary?    Czy oni/one lubią Mary?

Yes, they do.  (Tak.)

No, they don’t. (Nie.)

 

Zasady dodawania końcówki –s do czasownika:

 

W większości przypadków dodajemy samo –s:

learn       learns

love         loves

want         wants

Jeśli czasownik kończy się na -s, -sh, -ch dodajemy –es

finish       finishes

watch       watches

miss         misses

Jeśli czasownik kończy się na –y, przed którym stoi spółgłoska, dodajemy –ies

try             tries

study         studies

Jeśli czasownik kończy się na –y, przed którym stoi samogłoska, dodajemy samo –s

play           plays

stay           stays

Do czasowników go i do dodajemy końcówkę –es

go             goes

do             does

Czasownik have jest nieregularny

have         has

 

Ćwiczenie 1.

          Podane czasowniki zapisz w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej.

 

tekst odpowiedź
kiss

carry

copy

pay

catch

work

come

say

like

wash

kisses

carries

copies

pays

catches

works

comes

says

likes

washes

 

Ćwiczenie 2.

Zamień zdania twierdzące na przeczące.

I cook dinner twice a week.

She listens to the music.

They paint their bedroom every year.

He plays tennis twice a week.

We write letters every day.

You go to school every day.

 

Odpowiedź.

I don’t cook dinner twice a week.

She doesn’t listen to the music.

They don’t paint their bedroom every year.

He doesn’t play tennis twice a week.

We don’t write letters every day.

You don’t go to school every day.

 

Ćwiczenie 3.

Zamień zdania twierdzące na pytania.

I cook dinner twice a week.

She listens to the music.

They paint their bedroom every year.

He plays tennis twice a week.

We write letters every day.

You go to school every day.

 

Odpowiedź

Do I cook dinner twice a week?

Does she listen to the music?

Do they paint their bedroom every year?

Does he play tennis twice a week?

Do we write letters every day?

Do you go to school every day?

 

Ćwiczenie 4.

Wpisz właściwą formę czasownika podanego w nawiasie.

She often _____ to the cinema. (go)

They _____ well. (feel)

He _____ to play with her. (want)

We _____ home every day. (leave)

You _____ English. (speak)

We _____ books once a year. (buy)

She _____ too much. (smoke)

I _____ a brother. (have)

She _____ a hamburger. (want)

They _____ loud music. (like)

 

Odpowiedź

She often goes to the cinema.

They feel well.

He wants to play with her.

We leave home every day.

You speak English.

We buy books once a year.

She smokes too much.

I have a brother.

She wants a hamburger.

They like loud music.

 

Ćwiczenie 5.

Wstaw do, does, don’t lub doesn’t

Mary _____ speak French.

_____ the bank open at 8 o’clock?

I _____ wash my hair every day.

_____ you speak German?

_____ you like me?

They _____ go to school.

_____ he have money?

She _____ start at 7 o’clock.

We _____ sleep at 9 o’clock.

He _____ eat breakfasts.

 

Odpowiedź

Mary doesn’t speak French.

Does the bank open at 8 o’clock?

I don’t wash my hair every day.

Do you speak German?

Do you like me?

They don’t go to school.

Does he have money?

She doesn’t start at 7 o’clock.

We don’t sleep at 9 o’clock.

He doesn’t eat breakfasts.

 

Zaimki w roli podmiotu i dopełnienia.

Zaimki w języku angielskim mają dwie formy – podmiotu i dopełnienia (patrz tabelka). Zaimki w formie dopełnienia są niezmienne, niezależnie od tego, czy jest to dopełnienie bliższe, czy dalsze (patrz przykłady).

 

podmiot dopełnienie
I I like Mary. Mary likes me. me
you You like Mary. Mary likes you. you
he He likes Mary. Mary likes him. him
she She likes Mary. Mary likes her. her
it It likes Mary. Mary likes it. it
we We like Mary. Mary likes us. us
you You like Mary. Mary likes you. you
they They like Mary. Mary likes them. them

 

Is this book for me?               Czy ta książka jest dla mnie?

I often play tennis with you.   Często z tobą gram w tenisa.

I like her.                                Lubię ją.

I don’t know him.                  Nie znam go.

I want it.                                Chcę tego.

They come to us.                    Oni do nas przychodzą.

They don’t listen to you.        Oni was nie słuchają.

I don’t understand them.         Nie rozumiem ich.

 

Ćwiczenie 1.

Uzupełnij zdania używając zaimków w roli dopełnienia (me, him, her, it, us, you, them)

Example:

I work with you. You work with me.

She works with _____. I work with _____.

He works with _____. They work with _____.

We work with _____. She works with _____.

They work with _____. He works with _____.

I work with _____. They work with _____.

You work with _____. She works with _____.

He works with _____. We work with _____.

She works with _____. He works with _____.

We work with _____. They work with _____.

They work with _____. I work with _____.

 

Odpowiedź:

She works with me. I work with her.

He works with them. They work with him.

We work with her. She works with us.

They work with him. He works with them.

I work with them. They work with me.

You work with her. She works with you.

He works with us. We work with him.

She works with him. He works with her.

We work with them. They work with us.

They work with me. I work with them.

 

Ćwiczenie 2.

Uzupełnij zdania używając zaimków w roli dopełnienia it lub them.

I want this book. I want _____.

I want this toy. I want _____.

I want these books. I want _____.

I don’t want new shoes. I don’t want _____.

I don’t want a cup of tea. I don’t want _____.

 

Odpowiedź

I want this book. I want it.

I want this toy. I want it.

I want these books. I want them.

I don’t want new shoes. I don’t want them.

I don’t want a cup of tea. I don’t want it.

 

Ćwiczenie 3.

Uzupełnij zdania używając zaimków w roli dopełnienia (me, him, her, us, them)

I don’t know Mary and Adam. I don’t know _____.

I know Adam. I know _____.

I want to see Mary. I want to see _____.

Barbara lives with Chris. Barbara lives with _____.

I play with John. I play with _____.

I work with you. You work with _____.

We live with Ann. Ann lives with _____.

 

Odpowiedź:

I don’t know Mary and Adam. I don’t know them.

I know Adam. I know him.

I want to see Mary. I want to see her.

Barbara lives with Chris. Barbara lives with him.

I play with John. I play with him.

I work with you. You work with me.

We live with Ann. Ann lives with us.

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s