GRAMATYKA 8

  Konstrukcja be going to   Konstrukcji be going to używamy mówiąc o: naszych zamierzeniach, planach na przyszłość (zazwyczaj najbliższą): I’m going to study German.                    Zamierzam studiować niemiecki. She is going to give him a present.     Ona zamierza dać mu prezent. I am not going to forgive him.              Nie zamierzam mu … More GRAMATYKA 8

GRAMATYKA 6

  Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły)   Czas Present Continuous stosujemy mówiąc o: – czynnościach, lub sytuacjach które w tym momencie się odbywają: I’m watching TV now.    –     Oglądam teraz telewizję. They are sleeping now.    –      Oni/one teraz śpią. – czynnościach, lub sytuacjach, które nie mają miejsca dokładnie w chwili mówienie, ale odbywają się w … More GRAMATYKA 6

GRAMATYKA 5

There is/are   There is/are jest zwrotem charakterystycznym dla języka angielskiego sprawiającym Polakom wiele trudności, gdyż właściwy podmiot tych zdań przesunięty jest na dalsze miejsce za orzeczeniem. Tradycyjne miejsce podmiotu zajęte jest przez wyraz there. Konstrukcji tej używa się często do określenia lokalizacji przedmiotów lub ludzi: There is a picture on the wall.            Na … More GRAMATYKA 5

GRAMATYKA 4

Czasowniki modalne. Czasownik can Czasownik can oznacza możliwość lub umiejętność wykonania czynności.   I can buy you a drink. Mogę kupić ci napój. Sabrina can speak Italian. Sabrina mówi (potrafi mówić) po włosku. John can sing you a song. John może ci zaśpiewać piosenkę. Can I help you? Czy mogę Ci pomóc? We can swim. … More GRAMATYKA 4

GRAMATYKA 3

Pytania z zaimkami pytającymi (when, where, what, how, why, who)   Pytania z zaimkami pytającymi (when, where, what, how, why, who) w czasie Present Simple tworzymy przez dodanie tych zaimków do zdań pytających typu „czy”:   Do you like bananas? Czy lubisz banany? Why do you like bananas? Dlaczego lubisz banany?   Do you go … More GRAMATYKA 3

GRAMATYKA 2

Czas Present Simple (teraźniejszy prosty)   Czasu Present Simple używamy, gdy mówimy o: czynnościach zwyczajowych, powtarzających się (niezależnie od tego, czy powtarzają się regularnie, czy nie) I sometimes help him. Czasem mu pomagam. I go to the cinema every Friday. W każdy piątek chodzę do kina. rzeczach stałych, prawach przyrody I like Jill. Lubię Jill. … More GRAMATYKA 2

GRAMATYKA

Czas Present Simple (czas teraźniejszy prosty), czasownik be (być)   W czasie Present Simple czasownik be (być) ma trzy formy osobowe: am, are, is. Istnieją też równorzędne formy skrócone ‘m, ‘re, ‘s. Zdania twierdzące. I am hungry.         = I’m hungry.            Ja jestem głodny/a. You are hungry.       = You’re hungry.       Ty jesteś głodny/a. He is … More GRAMATYKA