Brexit

Już jutro, 23 czerwca, odbędzie się referendum dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Niewątpliwie poniesie to za sobą istotne konsekwencje. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega, że taki krok jest groźny dla brytyjskiej gospodarki, co w przyszłości może skutkować znacznym zahamowaniem tempa wzrostu gospodarczego. Wynika to między innymi ze zmniejszenia wymiany handlowej oraz przepływu kapitału z … More Brexit