Lekcja – Future Simple (czas przyszły prosty)

Future Simple (czas przyszły prosty)

Jest to najbardziej neutralna forma mówienia o przyszłości, co znaczy, że jest też najbardziej uniwersalny.

Czasu tego używamy mówiąc o:

decyzji podjętej w momencie mówienia

(The phone is ringing.) I’ll answer it!     (Dzwoni telefon.) Odbiorę!

 

naszych przewidywaniach na temat przyszłości (określonej, bądź nie). Takie zdanie jest często wprowadzone zwrotem „I think…” (sądzę, uważam, myślę, że), „I’m sure…” (jestem pewien), „I am afraid…” (obawiam się) itp. Przewidywania te mogą zawierać różną dozę prawdopodobieństwa:

I am sure he will pass the exam.               Jestem pewna, że on zda ten egzamin.

He will probably like this shirt.                  Prawdopodobnie spodoba mu się ta koszula.

 

obietnicy, postanowieniu (zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie)

I will do it!                                                    Zrobię to!

I will never lend you my car again!          Już nigdy więcej nie pożyczę Ci mojego samochodu.

 

Dalsze przykłady użycia czasu Simple Future.

I’ll help you.                             Pomogę Ci (mówię widząc, że ktoś się z czymś męczy).

I will buy milk.                        Kupię mleko (mówię widząc, że się skończyło).

She will do it.                           Ona to zrobi (jestem pewna, znam ją, nigdy nie odmawia).

 

Zdania twierdzące.

Tworzymy wstawiając po podmiocie czasownik will.

I

You

He

She

It

We

You

They

 

 

 

will sing.

 

Zdania przeczące

Tworzymy dodając not do czasownika will. Połączony czasownik will  z partykułą not to won’t.

I will not sing. = I won’t sing.

 

Zdania pytające

Tworzymy przesuwając will  przed podmiot (inwersja za pomocą czasownika will).

Will you help me?        Czy mi pomożesz?

Will she sing?               Czy ona zaśpiewa?

 

 

EXERCISE 1 

Przekształć poniższe zdania twierdzące na zdania przeczące:

 

I will try to do it.

You will pass the exam.

She will write the letter.

He will lend you the money.

It will rain.

We will go to Spain.

You will win.

They will fail the exam.

 

EXERCISE 2 

Z podanych zdań twierdzących utwórz pytania.

 

I will try to do it.

You will pass the exam.

She will write the letter.

He will lend you the money.

It will rain.

We will go to Spain.

You will win.

They will fail the exam

EXERCISE 3 

Wstaw will lub won’t w luki.

 

Are you ready? No, wait a minute. I _____ be ready in ten minutes.

Can I come to you tomorrow? No, I am afraid I _____ be at home. I _____ be at my grandmother’s house.

Don’t drink it! You _____ be sick.

I am sure that I _____ go on holiday to Spain. I don’t like when it is hot.

I am sorry I am late. It _____ happen again.

I don’t know where I _____ be next week.

UWAGA!

Jest różnica pomiędzy konstrukcją Going to i czasem Future Simple przy mówieniu o przewidywaniach na temat przyszłości.

 

Going to – mówimy o przewidywaniach na (zazwyczaj) najbliższą przyszłość na podstawie teraźniejszych przesłanek (patrzymy na chmury, widzimy jak ktoś szybko jedzie, ktoś się poślizgnął, ktoś jest w ciąży…)

 

Future Simple – mówimy o przewidywaniach na przyszłość bliższą i dalszą, mniej lub bardziej określoną. Przewidywania się neutralne, bądź są wyciągane na podstawie naszego doświadczenia, lub naszych uczuć (jestem pewna, znam ją, oni zawsze wygrywają, więc wygrają i tym razem, zawsze o tej porze roku pada, więc będzie padać jutro…)

 

Często to samo można wyrazić za pomocą obu konstrukcji.

What time are you going to be at home?          O której będziesz w domu (= o której zamierzasz być w domu, pytanie o plany)?

What time will you be at home?                       O której będziesz w domu (bardziej neutralne, po prostu pytamy o przyszłość)?

ODPOWIEDZI

EXERCISE 1

˙ɯɐxǝ ǝɥʇ ןıɐɟ ʇou ןןıʍ ʎǝɥʇ
˙uıʍ ʇou ןןıʍ noʎ
˙uıɐds oʇ oƃ ʇou ןןıʍ ǝʍ
˙uıɐɹ ʇou ןןıʍ ʇı
˙ʎǝuoɯ ǝɥʇ noʎ puǝן ʇou ןןıʍ ǝɥ
˙ɹǝʇʇǝן ǝɥʇ ǝʇıɹʍ ʇou ןןıʍ ǝɥs
˙ɯɐxǝ ǝɥʇ ssɐd ʇou ןןıʍ noʎ
˙ʇı op oʇ ʎɹʇ ʇou ןןıʍ ı

EXERCISE 2

¿ɯɐxǝ ǝɥʇ ןıɐɟ ʎǝɥʇ ןןıʍ
¿uıʍ noʎ ןןıʍ
¿uıɐds oʇ oƃ ǝʍ ןןıʍ
¿uıɐɹ ʇı ןןıʍ
¿ʎǝuoɯ ǝɥʇ noʎ puǝן ǝɥ ןןıʍ
¿ɹǝʇʇǝן ǝɥʇ ǝʇıɹʍ ǝɥs ןןıʍ
¿ɯɐxǝ ǝɥʇ ssɐd noʎ ןןıʍ
¿ʇı op oʇ ʎɹʇ ı ןןıʍ

EXERCISE 3

˙ʞǝǝʍ ʇxǝu ǝq ןןıʍ ı ǝɹǝɥʍ ʍouʞ ʇ’uop ı
˙uıɐƃɐ uǝddɐɥ ʇ’uoʍ ʇı ˙ǝʇɐן ɯɐ ı ʎɹɹos ɯɐ ı
˙ʇoɥ sı ʇı uǝɥʍ ǝʞıן ʇ’uop ı ˙uıɐds oʇ ʎɐpıןoɥ uo oƃ ʇ’uoʍ ı ʇɐɥʇ ǝɹns ɯɐ ı
˙ʞɔıs ǝq ןןıʍ noʎ ¡ʇı ʞuıɹp ʇ’uop
˙ǝsnoɥ s’ɹǝɥʇoɯpuɐɹƃ ʎɯ ʇɐ ǝq ןןıʍ ı ˙ǝɯoɥ ʇɐ ǝq ʇ’uoʍ ı pıɐɹɟɐ ɯɐ ı ‚ou ¿ʍoɹɹoɯoʇ noʎ oʇ ǝɯoɔ ı uɐɔ
˙sǝʇnuıɯ uǝʇ uı ʎpɐǝɹ ǝq ןןıʍ ı ˙ǝʇnuıɯ ɐ ʇıɐʍ ‚ou ¿ʎpɐǝɹ noʎ ǝɹɐ

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s