Lekcja – Adjectives ending at “ed” and “ing”; Przysłówki sposobu

Słowa kończące się na –ing mówią nam o cechach danej rzeczy:

My job is boring.                                  Moja praca jest nudna.

This book is very interesting.             Ta książka jest bardzo interesująca.

 

Słowa kończące się na –ed mówią nam o tym, jakie uczucie w nas dane rzeczy wywołują.

I am bored with my job.            Jestem znudzona moją pracą.

I am interested in this book.      Jestem zainteresowana tą książką.

 

Oczywiście możemy powiedzieć zarówno, że ktoś jest nudny, jak i że jest znudzony.

 

Tim is bored.                 Tim jest znudzony.

Tim is boring.                 Tim jest nudny.

 

Natomiast trudno powiedzieć, że jakaś rzecz jest znudzona. Stąd wniosek, że w odniesieniu do rzeczy nie używamy słów z końcówką –ed.

 

This book is interesting.            Ta książka jest interesująca.

NOT: This book is interested. Ta książka jest zainteresowana.

 

EXERCISE 1

This book was so boring/bored that I didn’t read it to the end.

This film is very interesting/interested. I am waiting for the next episode.

I can’t sleep. Tomorrow is Christmas. I am so exciting/excited!

We went fishing last weekend. At the camp we saw a wild bear. I was scaring/scared but it was really exciting/excited.

I was so boring/bored at the party that I left early.

She was so surprising/surprised that when she saw him that she cried.

I am worrying/worried about my daughter. It is midnight and she didn’t come home.

Your news is very worrying/worried. I didn’t know that we don’t have any money.

I am very tiring/tired. I had many telephone calls and a lot to do at work.

This expedition was very tiring/tired – jumping, swimming and many other activities.

 

 

Przysłówki sposobu

Różnica pomiędzy przymiotnikami a przysłówkami sposobu jest zasadnicza, więc teoretycznie nietrudno je odróżnić. Przymiotnik określa rzeczownik, a przysłówek czasownik (i odpowiada na pytanie jak? w jaki sposób?)

 

She is a good dancer. Ona jest dobrą tancerką. (dobry to oczywiście przymiotnik)

She dances well. Ona dobrze tańczy (dobrze to rzecz jasna przysłówek)

 

Większość przysłówków tworzymy od przymiotników w sposób regularny, dodając końcówkę ly.

quick – quickly

bad – badly

quiet – quietly

UWAGA!

Jeśli przymiotnik kończy się na y, to zanim dodamy końcówkę ly zamieniamy y na i:

easy – easily

UWAGA!

Kilka przysłówków jest tworzonych nieregularnie.

good (dobry) – well (dobrze)

fast (szybki) – fast (szybko)

near (bliski) – near (blisko)

late (późny) – late (późno)

early (wczesny) – early (wcześnie)

 

EXERCISE 2

Wybierz odpowiednie słowo.

 

She speaks English bad/badly.

The traffic jams in Warsaw are not so bad/badly.

She smiled to me nice/nicely.

It is nice/nicely that she came so quick/quickly.

This day is very bright/brightly.

She spoke very clear/clearly.

Is there clear/clearly water in the Vistula?

The driver near/nearly hit me.

She is very pretty/prettily.

They agreed cold/coldly.

It was a cold/coldly day.

I have a terrible/terribly headache.

My leg hurts terrible/terribly.

Yesterday the sun shone bright/brightly.

ODPOWIEDZI

EXERCISE 1
˙sǝıʇıʌıʇɔɐ ɹǝɥʇo ʎuɐɯ puɐ ƃuıɯɯıʍs ‚ƃuıdɯnɾ – ƃuıɹıʇ ʎɹǝʌ sɐʍ uoıʇıpǝdxǝ sıɥʇ
˙ʞɹoʍ ʇɐ op oʇ ʇoן ɐ puɐ sןןɐɔ ǝuoɥdǝןǝʇ ʎuɐɯ pɐɥ ı ˙pǝɹıʇ ʎɹǝʌ ɯɐ ı
˙ʎǝuoɯ ʎuɐ ǝʌɐɥ ʇ’uop ǝʍ ʇɐɥʇ ʍouʞ ʇ’upıp ı ˙ƃuıʎɹɹoʍ ʎɹǝʌ sı sʍǝu ɹnoʎ
˙ǝɯoɥ ǝɯoɔ ʇ’upıp ǝɥs puɐ ʇɥƃıupıɯ sı ʇı ˙ɹǝʇɥƃnɐp ʎɯ ʇnoqɐ pǝıɹɹoʍ ɯɐ ı
˙pǝıɹɔ ǝɥs ʇɐɥʇ ɯıɥ ʍɐs ǝɥs uǝɥʍ ʇɐɥʇ pǝsıɹdɹns os sɐʍ ǝɥs
˙ʎןɹɐǝ ʇɟǝן ı ʇɐɥʇ ʎʇɹɐd ǝɥʇ ʇɐ pǝɹoq os sɐʍ ı
˙ƃuıʇıɔxǝ ʎןןɐǝɹ sɐʍ ʇı ʇnq pǝɹɐɔs sɐʍ ı ˙ɹɐǝq pןıʍ ɐ ʍɐs ǝʍ dɯɐɔ ǝɥʇ ʇɐ ˙puǝʞǝǝʍ ʇsɐן ƃuıɥsıɟ ʇuǝʍ ǝʍ
¡pǝʇıɔxǝ os ɯɐ ı ˙sɐɯʇsıɹɥɔ sı ʍoɹɹoɯoʇ ˙dǝǝןs ʇ’uɐɔ ı
˙ǝposıdǝ ʇxǝu ǝɥʇ ɹoɟ ƃuıʇıɐʍ ɯɐ ı ˙ƃuıʇsǝɹǝʇuı ʎɹǝʌ sı ɯןıɟ sıɥʇ
˙puǝ ǝɥʇ oʇ ʇı pɐǝɹ ʇ’upıp ı ʇɐɥʇ ƃuıɹoq os sɐʍ ʞooq sıɥʇ

EXERCISE 2

˙ʎןʇɥƃıɹq ǝuoɥs uns ǝɥʇ ʎɐpɹǝʇsǝʎ
˙ʎןqıɹɹǝʇ sʇɹnɥ ƃǝן ʎɯ
˙ǝɥɔɐpɐǝɥ ǝןqıɹɹǝʇ ɐ ǝʌɐɥ ı
˙ʎɐp pןoɔ ɐ sɐʍ ʇı
˙ʎןpןoɔ pǝǝɹƃɐ ʎǝɥʇ
˙ʎʇʇǝɹd ʎɹǝʌ sı ǝɥs
˙ǝɯ ʇıɥ ʎןɹɐǝu ɹǝʌıɹp ǝɥʇ
¿ɐןnʇsıʌ ǝɥʇ uı ɹǝʇɐʍ ɹɐǝןɔ ǝɹǝɥʇ sı
˙ʎןɹɐǝןɔ ʎɹǝʌ ǝʞods ǝɥs
˙ʇɥƃıɹq ʎɹǝʌ sı ʎɐp sıɥʇ
˙ʎןʞɔınb os ǝɯɐɔ ǝɥs ʇɐɥʇ ǝɔıu sı ʇı
˙ʎןǝɔıu ǝɯ oʇ pǝןıɯs ǝɥs
˙pɐq os ʇou ǝɹɐ ʍɐsɹɐʍ uı sɯɐɾ ɔıɟɟɐɹʇ ǝɥʇ
˙ʎןpɐq ɥsıןƃuǝ sʞɐǝds ǝɥs

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s