Lekcja – travel communication

Todd and Jason’s lunch at the Hotel Crillon exceeded their expectations przekroczył ich oczekiwania. The setting is surely one of the world’s grandest najwspanialszych dining rooms, and the service is superb znakomita. All the dishes are sublime wspaniały, and the meal lasts nearly three hours, as everything is cooked to order. After lunch they walk … More Lekcja – travel communication

Słownictwo – Horoscopes, Lifestyles, Offering help

Presentation 2. Horoscopes. Future Simple. First Conditional. Verb patterns. Aries You will have more work than you can do. Try to be more assertive. You will have to say “no” when you are asked too much. A bubble bath will be the best after a long and tiring week. You won’t have time to think about … More Słownictwo – Horoscopes, Lifestyles, Offering help

Ćwiczenia – Future Simple, First Conditional, Verb patterns

Presentation 1. First Conditional.   Sabrina: I have decided to change my lifestyle. Bob: Sounds serious. What are you going to do? Sabrina: I will get up every morning some minutes earlier and do some physical exercises. Bob: What will you do if you oversleep? Sabrina: If I oversleep, I will do exercises after lessons. … More Ćwiczenia – Future Simple, First Conditional, Verb patterns

Lekcja – Future Simple (czas przyszły prosty)

Future Simple (czas przyszły prosty) Jest to najbardziej neutralna forma mówienia o przyszłości, co znaczy, że jest też najbardziej uniwersalny. Czasu tego używamy mówiąc o: decyzji podjętej w momencie mówienia (The phone is ringing.) I’ll answer it!     (Dzwoni telefon.) Odbiorę!   naszych przewidywaniach na temat przyszłości (określonej, bądź nie). Takie zdanie jest często … More Lekcja – Future Simple (czas przyszły prosty)

Lekcja – Adjectives ending at “ed” and “ing”; Przysłówki sposobu

Słowa kończące się na –ing mówią nam o cechach danej rzeczy: My job is boring.                                  Moja praca jest nudna. This book is very interesting.             Ta książka jest bardzo interesująca.   Słowa kończące się na –ed mówią nam o tym, jakie uczucie w nas dane rzeczy wywołują. I am … More Lekcja – Adjectives ending at “ed” and “ing”; Przysłówki sposobu