Lekcja – Have to, Should

Have to stosujemy do wyrażenia zobowiązań, poleceń.

I have to go with him.                                            Muszę z nim iść.

You have to do it.                                                    Musisz to zrobić.

He has to go to bed.                                                 On musi iść do łóżka.

She has to get up at five every morning.             Ona musi codziennie wstawać o piątej rano.

We have to stay at home.                                       Musimy zostać w domu.

You have to go to the conference.                         Musicie iść na konferencję.

They have to practice every day.                         Oni musza codziennie ćwiczyć.

 

Have to traktujemy jak zwykły czasownik, pytania i przeczenia tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego do.

Zdania przeczące

I don’t have to go with him.                                                      Nie muszę z nim iść.

You don’t have to do it.                                                             Nie musisz tego robić.

He doesn’t have to go to bed.                                                   On nie musi iść do łóżka.

She doesn’t have to get up at five every morning.               Ona nie musi codziennie wstawać o piątej rano.

We don’t have to stay at home.                                              Nie musimy zostawać w domu.

 

Zdania pytające

 

Do I have to go with him?                                               Czy muszę z nim iść?

Do you have to do it?                                                       Czy musisz to robić?

Does he have to go to bed?                                             Czy on musi iść do łóżka?

Does she have to get up at five every morning?         Czy ona musi codziennie wstawać o piątej rano?

Do we have to stay at home?                                         Czy musimy zostać w domu?

 

Exercise 1

Wstaw have to w odpowiedniej formie.

We _________ wear uniforms at school.

They _________ give him all their money.

Jill _________ stay at home at the weekend.

Sally and I _________ answer his questions.

Tom _________ buy a new car.

We _________ practice every day.

She _________ pass this exam.

I _________ lose some weight.

Chris _________ go with me.

Mary and Peter _________ learn Spanish.

 

Exercise 2

Uzupełnij luki have to w odpowiedniej formie trybu przeczącego.

They _________ stay at home.

Bill _________ take this exam.

We _________ do the washing-up.

She _________ agree.

I _________ help you.

He _________ speak English at work.

You _________ work all day.

Susan _________ lend you any money.

 

Should

Wyraża powinność.

Jest czasownikiem modalnym, wobec tego następujący po nim czasownik zawsze występuje w bezokoliczniku bez to.

 

I should help him.                                       Powinienem mu pomóc.

You should see her.                                    Powinieneś się z nią spotkać.

He should stay at home.                            On powinien zostać w domu.

She should listen to him.                           Ona powinna go posłuchać.

We should go to bed.                                 Powinniśmy pójść do łóżka.

 

 

Tak jak i z innymi czasownikami modalnymi, tworzymy zdanie przeczące dodając partykułę not bezpośrednio do should.

I shouldn’t help him.                               Nie powinienem mu pomagać.

You shouldn’t see her.                            Nie powinieneś się z nią spotkać.

He shouldn’t stay here.                          On nie powinien tu zostawać.

She shouldn’t listen to him.                   Ona nie powinna go posłuchać.

 

Exercise 3

Wpisz should lub shouldn’t.

Look at this beautiful dress! You _____ buy it.

It’s a good story. You _____ read it.

We _____ be more careful.

Maria _____ smile more often.

Carlos _____ drink and drive.

Our children _____ watch Cartoon Network so much.

You _____ eat so much.

It’s cold. She _____ wear something warmer.

She isn’t good. He _____ agree to go with her.

 

Exercise 1

˙ɥsıuɐds uɹɐǝן oʇ ǝʌɐɥ ɹǝʇǝd puɐ ʎɹɐɯ
˙ǝɯ ɥʇıʍ oƃ oʇ sɐɥ sıɹɥɔ
˙ʇɥƃıǝʍ ǝɯos ǝsoן oʇ ǝʌɐɥ ı
˙ɯɐxǝ sıɥʇ ssɐd oʇ sɐɥ ǝɥs
˙ʎɐp ʎɹǝʌǝ ǝɔıʇɔɐɹd oʇ ǝʌɐɥ ǝʍ
˙ɹɐɔ ʍǝu ɐ ʎnq oʇ sɐɥ ɯoʇ
˙suoıʇsǝnb sıɥ ɹǝʍsuɐ oʇ ǝʌɐɥ ı puɐ ʎןןɐs
˙puǝʞǝǝʍ ǝɥʇ ʇɐ ǝɯoɥ ʇɐ ʎɐʇs oʇ sɐɥ ןןıɾ
˙ʎǝuoɯ ɹıǝɥʇ ןןɐ ɯıɥ ǝʌıƃ oʇ ǝʌɐɥ ʎǝɥʇ
˙ןooɥɔs ʇɐ sɯɹoɟıun ɹɐǝʍ oʇ ǝʌɐɥ ǝʍ

Exercise 2

˙ʎǝuoɯ ʎuɐ noʎ puǝן oʇ ǝʌɐɥ ʇ’usǝop uɐsns
˙ʎɐp ןןɐ ʞɹoʍ oʇ ǝʌɐɥ ʇ’uop noʎ
˙ʞɹoʍ ʇɐ ɥsıןƃuǝ ʞɐǝds oʇ ǝʌɐɥ ʇ’usǝop ǝɥ
˙noʎ dןǝɥ oʇ ǝʌɐɥ ʇ’uop ı
˙ǝǝɹƃɐ oʇ ǝʌɐɥ ʇ’usǝop ǝɥs
˙dn-ƃuıɥsɐʍ ǝɥʇ op oʇ ǝʌɐɥ ʇ’uop ǝʍ
˙ɯɐxǝ sıɥʇ ǝʞɐʇ oʇ ǝʌɐɥ ʇ’usǝop ןןıq
˙ǝɯoɥ ʇɐ ʎɐʇs oʇ ǝʌɐɥ ʇ’uop ʎǝɥʇ

Exercise 3

˙sɯǝןqoɹd ɹno ʇnoqɐ ʞןɐʇ pןnoɥs ǝʍ ˙uʍop ʇıs
˙ɹǝɥ ɥʇıʍ oƃ oʇ ǝǝɹƃɐ ʇ’upןnoɥs ǝɥ ˙pooƃ ʇ’usı ǝɥs
˙ɹǝɯɹɐʍ ƃuıɥʇǝɯos ɹɐǝʍ pןnoɥs ǝɥs ˙pןoɔ s’ʇı
˙ɥɔnɯ os ʇɐǝ ʇ’upןnoɥs noʎ
˙ɥɔnɯ os ʞɹoʍʇǝu uooʇɹɐɔ ɥɔʇɐʍ ʇ’upןnoɥs uǝɹpןıɥɔ ɹno
˙ǝʌıɹp puɐ ʞuıɹp ʇ’upןnoɥs soןɹɐɔ
˙uǝʇɟo ǝɹoɯ ǝןıɯs pןnoɥs ɐıɹɐɯ
˙ןnɟǝɹɐɔ ǝɹoɯ ǝq pןnoɥs ǝʍ
˙ʇı pɐǝɹ pןnoɥs noʎ ˙ʎɹoʇs pooƃ ɐ s’ʇı
˙ʇı ʎnq pןnoɥs noʎ ¡ssǝɹp ןnɟıʇnɐǝq sıɥʇ ʇɐ ʞooן

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s